Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie ochrony danych osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, firma Creative Technology opracowała procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów i osób współpracujących z firmą.

1. W myśl art. 32, o ochronie danych, firma gromadzi, przechowuje, przekazuje i przetwarza dane osobowe w celach :

  • rejestracji zakupionych rozwiązań i usług,
  • świadczenia pomocy technicznej,
  • organizacji wydarzeń i szkoleń,
  • udostępniania wersji testowych oferowanych rozwiązań,
  • wysyłki newsetterów

2. Informacje, umożliwiające identyfikację osoby, której dane dotyczą, przechowywane są zgodnie z prawem i na okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne.

3. Firma stosuje szereg środków bezpieczeństwa do odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych– szyfrowanie danych.

4. W przypadku naruszenia ochrony danych, firma jest zobowiązana do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji, w której administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne, a dane zostały naruszone.

5. Firma powołuje :Administratora danych osobowych Creative Technology, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Władysława Broniewskiego 3c/15 oraz Inspektora danych osobowych tel. +48 506071931, e-mail :office@ctechnology.pl Działania Administratora danych osobowych i Inspektora danych osobowych podlegają rozliczeniu za przestrzeganie przepisów, dotyczących ochrony danych.

6. Creative Technology informuje osoby, których dane gromadzi i przechowuje o prawach do:

  • dostępu do danych,
  • usunięcia danych,
  • sprzeciwu na marketing bezpośredni,
  • przenoszenia danych,

Procedury regulujące zasady zabezpieczania danych- RODO- obowiązują od 25 maja 2018 roku.