Platforma node.js

strony www gdańsk

Platforma Node

jest środowiskiem programistycznym zaprojektowanym do tworzenia wysoce skalowalnych aplikacji internetowych, szczególnie serwerów WWW napisanych w języku JavaScript.
Jest to środowisko uruchomieniowe, które możemy wykorzystać do pisania js-a bez potrzeby odpalania przeglądarki internetowej.

Jak wystartować z node.js?

Należy pobrać je ze strony nodejs.org . Następnie zainstalować paczkę. Od tej pory polecenie ‘node’ powinno być już dostępne z poziomu konsoli CMD.
Najpierw piszemy skrypcik w ulubionym notatniku a następnie odpalamy go wprost z czarnej konsoli:

node nazwa_skryptu.js

Drugie ważne polecenie, które będziesz stosował do instalacji dodatkowych modułów to:

npm install mysql

Tak wiem jeszcze o tym nie wspominałem – do node można instalować dodatkowe funkcjonalności takie jak mysql, sockety itp.

Zacznijmy wpierw od prostego przykładu.
Stworzymy formularz, wyświetlimy go, wyślemy dane, pobierzemy je z tego requesta a następnie wyświetlmy w przeglądarce.

Kod wraz z opisem:

<!-- podłączam się do niezbędnych modułów -->
var http = require('http');
var querystring = require('querystring');</pre>
<!-- tworzę kod do wyswietlenia w przeglądarce -->
var codeHtml = 
' <form action="" method="POST"></form> ' 
'<label> Imie: </label> <input name="imie" type="text" value="" />  <label> Nazwisko: </label>  <input name="nazwisko" type="text" value="" /> <input type="submit" value="send data" />' 

<!-- Tworzę serwer do zmiennej server --> <!-- Parametry funkcji handlera to req i res --> <!-- req - żądanie --> <!-- res - odpowiedź --> var server = http.createServer(function handler(req, res) { var requestData =''; <!-- w req.method ukryta jest informacja o metodzie wysłania danych --> <!-- jesli nie są wysłane za pośrednitwem formularza(metoda POST) to go wyświetlam --> if(req.method == 'GET') { res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'}); res.end(codeHtml); } <!-- jesli formularz został wysłany --> else if(req.method == 'POST') { <!-- ustawiam kodowanie (przechodzę na polskie znaki) --> req.setEncoding('utf-8'); <!-- przetwarzam przesłane dane --> req.on('data' , function(data) { requestData += data; }); <!-- w end parsuję dane na obiekt i wyswietlam je userowi w przeglądarce --> req.on('end' , function(data) { var postData = querystring.parse(requestData); console.log(postData); res.writeHead(200, {'Content-Type':'text/html'}); res.end('
<h1>Twoje imie to :</h1>
' + postData.imie + '
<h1>a nazwisko to:</h1>
' + postData.nazwisko); }); } }); <!-- odpalam stworzony serwer (w linijce 22) --> server.listen(1440, '127.0.0.1'); <!-- wyrzucam info w CMD --> console.log('Serwer działa tutaj http://127.0.0.1:1440/ Wklej powyższy adres w URL przeglądarki.');

 

Przed wysłaniem danych:

projektowanie stron internetowych gdańsk

Po wysłaniu danych z formularza:

projektowanie stron www gdańsk

Creative Technology

Piotr Kaczorowski

e-mail:

tel.: